Qasidah Burda

Mawlaya Salli Wasallim Daaiman Abadan
Alaa Habibi Bika gairil galqikulli himi

Los comentarios están cerrados.