Alhamdulillah wa syukrulillah

Alhamdulillah wa Syukrulillaah
Alhamdulillah wa syukrulillaah
Azka shalaatii wa salaami li rasuulillaah
 
Shalli wa sallim ‘alal mu’allim (2x)
Ahmad Muhammad yaa Siidii khayril bariyyah (2x) 

Alhamdulillah wa Syukrulillaah
Alhamdulillah wa syukrulillaah
Azka shalaatii wa salaami li rasuulillaah

Ludzbil mumajjad in rumta tas’ad (2x)
Hadzaa Muhammad yaa Siidii khayril bariyyah (2x) 

Alhamdulillah wa Syukrulillaah
Alhamdulillah wa syukrulillaah
Azka shalaatii wa salaami li rasuulillaah

Qubbatul khadraa niiraasal khadraa (2x)
Fiihaa abuuzzahraa yaa Siidiil Ha – asyimiyyah (2x)

Alhamdulillah wa Syukrulillaah
Alhamdulillah wa syukrulillaah
Azka shalaatii wa salaami li rasuulillaah

Ludzbil madiinah fiihaa nabiinaa (2x)
Nuuru huwafaanaa yaa Siidii shubhun ‘assiyyah (2x)

Alhamdulillah wa Syukrulillaah
Alhamdulillah wa syukrulillaah
Azka shalaatii wa salaami li rasuulillaah

Alhamdulillah wa Syukrulillaah
Alhamdulillah wa syukrulillaah
Azka shalaatii wa salaami li rasuulillaah

Los comentarios están cerrados.